Documenten bij KRW-factsheets tbv SGBP3


Dit is een begeleidende tekst bij de ter inzagelegging van de ontwerp maatregelen van Waterschap Zuiderzeeland voor de KRW voor SGBP3.

Uitgebreide informatie over de ecologische en chemische toestand, doelstellingen en mogelijke maatregelen is opgenomen in de rapporten:

- Herijking KRW-doelen Flevoland, ontwerpdoelen voor SGBP3. Rapport van Torenbeek Consultant uit 2020.

- Actualisatie KRW-normen voor algemeen fysisch-chemische parameters in Flevoland voor SGBP3. Rapport van Waterschap Zuiderzeeland uit 2020.

- Bronnen, handelingsperspectief en maatregelen normoverschrijdende stoffen in Flevoland. Rapport van Waterschap Zuiderzeeland uit 2021.

- Stoffenfiches voor normoverschrijdende stoffen t.b.v. SGBP 2022-2027, Ministerie van Infrastructuur en Water (dit is een selectie met stoffiches relevant voor Flevoland).